Tarihi Yarımada’ya yeraltı otoparkı! İmar planı askıya çıktı!

Tarihi Yarımada'da yapılacak yeraltı otoparkı için imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bugün ilanen askıya çıkarıldı. İşte detaylar...

İstanbul’un Tarihi Yarımada’sında yeraltı otoparkı yapılacak… Fatih ilçesi, ( Tarihi Yarımada ) 1844 adaya ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, bugün ilanen askıya çıkarıldı.

Parkın altına otopark

Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan 51864 dosya numaralı imar planı tadilatı, 07.12.2019 tarihinde tasdiklendi. Bugün (06.02.2020) ilana çıkan plan tadilatı, 06.03.2020’de askıdan indirilecek.

15 Temmuz şehitleri anıtı korunacak

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgiye göre; Fatih 1844 ada üzerinde bulunan yeşil alanın altına yeraltı otoparkı yapılacak. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına ek  ile parkta bulunan 15 Temmuz şehitlerine adanmış anıt mevcut yerinde korunacak. Plan notları ile detaylar şöyle…

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları

Tarihi Yarımada imar planı notları haberde…

1- Plan değişikliği onama sınırı 1844 adayı kapsamaktadır.

2- plan değişikliği onama sınırı içindeki alanlar; Park ve Yeşil Alan, Yeraltı Otopark Alanları (YOP), İbadet Alanı, kısmen de Yol Alanıdır.

3- Alanın tümünde yeraltı otopark alanı yapılabilir.

4- Alanın tamamında bir üniversitesi veya konu uzmanı kurum ve kuruluşça arkeojeofizik yöntemler ile (jeoradar, jeomanyetik, jeoelektrik vb.) araştırma sonucunda arkeolojik kalıntı ve buluntuya rastlanılması halinde ilgili Koruma Kurulu uygun kararı ile uygulama yapılacaktır.

5- Planlama alanının tamamı 1. Derece Deprem Bölgesidir. Parsel ölçeğinde yapılacak Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarında gerekli görülen önlemler alınarak Deprem Yönetmeliği şartlarına göre uygulama yapılacaktır.

6- Açıklanmayan hususlarda Meri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümleri ve Meri İmar Mevzuatı hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları

Tarihi Yarımada’da yeraltı otoparkı yapılacak parkta bulunan 15 Temmuz anıtı mevcut yerinde korunacak…

1- Plan değişikliği onama sınırı 1844 adayı kapsamaktadır.

2- Plan değişikliği onama sınırı içindeki alanlar; Park ve Yeşil Alan, Yeraltı Otopark Alanları (YOP), İbadet Alanı, kısmen de Yol Alanıdır.

3- Alanın bütününde Avan projeye göre uygulama yapılacak olup, alanın tümünde yeraltı otopark alanı yapılabilir.

4- Alanın tamamında bir üniversite veya konu uzmanı kurum ve kuruluşça arkeojeofizik yöntemler ile (jeoradar, jeomanyetik, jeoelektrik vb.) araştırma sonucunda arkeolojik kalıntı ve buluntuya rastlanılması halinde ilgili Koruma Kurulu uygun kararı ile uygulama yapılacaktır.

5- Planlama alanının tamamı 1. Derece Deprem Bölgesidir. Parsel ölçeğinde yapılacak Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarında gerekli görülen önlemler alınarak Deprem Yönetmeliği şartlarına göre uygulama yapılacaktır.

6- Uygulama aşamasında İSKİ Genel Müdürlüğü görüşü alınarak uygulama yapılacaktır.

7- Yeraltı Otopark giriş-çıkışlarına ilişkin Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) Kararı alınacaktır.

8- Açıklanmayan hususlarda Meri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümleri ve Meri İmar Mevzuatı hükümleri geçerlidir.

9- Planlama alanı içerisinde yer alan 15 Temmuz temalı anıt mevcut yerinde korunacaktır.

FATİH TARİHİ YARIMADA 1844 ADA İMAR PLANLARINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin