Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan o yönetmelik...

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde” ibaresi “31/8/2020 tarihine kadar durumlarını” şeklinde değiştirildi.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik‘te değişiklik yapan yönetmelik, bugün (11 Aralık 2019, Çanşamba) tarih ve 30975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan o yönetmelik…

Ticaret Bakanlığından:

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde” ibaresi “31/8/2020 tarihine kadar durumlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 5/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/6/2018 30442

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin