Üsküdar Çevik Kuvvet imar planı değişikliği askıya çıktı

Üsküdar Çevik Kuvvet imar planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ilanen askıya çıkarıldı. İşte detaylar…

Yücel Park

Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün (14 Eylül 2017, Perşembe) ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 38907 dosya numaralı Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi, 129 ada, 4 parsel 130 – 131 adalar ile 129 – 130 – 131 adalar arasındaki kadastral yollara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğini 16.06.2017 tarihinde onayladı.

imarpanosu.com’un imar planı değişikliği notlarından derlediği bilgiye göre; alanında TAKS:0.40 KAKS:1.60 HMAKS:4 kat olarak belirlendi. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), İSMEP kapsamında Üsküdar Çevik Kuvvet binasını Mart 2012’de yıkıp yeniden yapmıştı.

İstanbul Üsküdar, Selami Ali Mahallesi, 129 ada, 4 parsel 130 – 131 adalar ile 129 – 130 – 131 adalar arasındaki kadastral yollara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 13 Ekim 2017 Cuma günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle…

PLAN NOTLARI

1- Plan değişikliği onama sınırı Üsküdar İlçesi, Selamiali Mahallesi, 129 Ada, 4 Parsel, 130-131 Adalar ve Adalar arasındaki kadastral yolları kapsamaktadır.

2- Plan değişikliği onama sınırı içinde kalan alan, idari tesis alanı (Emniyet Hizmet Alanı), ilk öğretim tesisleri alanı, park alanı ve yol alanıdır.

3- İdari tesis alanında (Emniyet Hizmet Alanı) ve ilköğretim tesisleri alanında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

4- İdari tesis alanında (Emniyet Hizmet Alanı) uygulama aşamasında ilgili Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Görüşü alınacaktır.

5- İdari tesis alanında TAKS:0.40 KAKS:1.60 HMAKS:4 kattır.

6- 1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.

7- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır.

8- Plan değişikliği onama sınırı içinde kalan alan 23.12.2011 T.T.’li 1/5000-1/1000 ölçekli Marmaray Projesi Güzergahı Üsküdar-Kadıköy arası imar planlarından etkilenmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü’nün görüşü alınarak, bu doğrultuda uygulama yapılacaktır.

9- Açıklanmayan hususlarda Meri Nazım İmar Planı ile 23.12.2011 T.T.’li 1/5000 ölçekli Marmaray Projesi Güzergahı Üsküdar-Kadıköy Arası Nazım İmar Planı ve Meri İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

ÜSKÜDAR ÇEVİK KUVVET İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin