Üsküdar Çevik Kuvvet imar planı değişikliği askıya çıktı

Üsküdar Çevik Kuvvet imar planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ilanen askıya çıkarıldı. İşte detaylar…

Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün (14 Eylül 2017, Perşembe) ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 38907 dosya numaralı Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi, 129 ada, 4 parsel 130 – 131 adalar ile 129 – 130 – 131 adalar arasındaki kadastral yollara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğini 16.06.2017 tarihinde onayladı.

imarpanosu.com’un imar planı değişikliği notlarından derlediği bilgiye göre; alanında TAKS:0.40 KAKS:1.60 HMAKS:4 kat olarak belirlendi. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), İSMEP kapsamında Üsküdar Çevik Kuvvet binasını Mart 2012’de yıkıp yeniden yapmıştı.

İstanbul Üsküdar, Selami Ali Mahallesi, 129 ada, 4 parsel 130 – 131 adalar ile 129 – 130 – 131 adalar arasındaki kadastral yollara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 13 Ekim 2017 Cuma günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle…

PLAN NOTLARI

1- Plan değişikliği onama sınırı Üsküdar İlçesi, Selamiali Mahallesi, 129 Ada, 4 Parsel, 130-131 Adalar ve Adalar arasındaki kadastral yolları kapsamaktadır.

2- Plan değişikliği onama sınırı içinde kalan alan, idari tesis alanı (Emniyet Hizmet Alanı), ilk öğretim tesisleri alanı, park alanı ve yol alanıdır.

3- İdari tesis alanında (Emniyet Hizmet Alanı) ve ilköğretim tesisleri alanında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

4- İdari tesis alanında (Emniyet Hizmet Alanı) uygulama aşamasında ilgili Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Görüşü alınacaktır.

5- İdari tesis alanında TAKS:0.40 KAKS:1.60 HMAKS:4 kattır.

6- 1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.

7- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır.

8- Plan değişikliği onama sınırı içinde kalan alan 23.12.2011 T.T.’li 1/5000-1/1000 ölçekli Marmaray Projesi Güzergahı Üsküdar-Kadıköy arası imar planlarından etkilenmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü’nün görüşü alınarak, bu doğrultuda uygulama yapılacaktır.

9- Açıklanmayan hususlarda Meri Nazım İmar Planı ile 23.12.2011 T.T.’li 1/5000 ölçekli Marmaray Projesi Güzergahı Üsküdar-Kadıköy Arası Nazım İmar Planı ve Meri İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

ÜSKÜDAR ÇEVİK KUVVET İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin