Antalya kentsel dönüşüm firmaları dikkat!

Antalya  kentsel dönüşüm firmaları nelere dikkat etmeli? Antalya kentsel dönüşüm projeleri tasarlanırken hangi noktalara bakılmalı? Antalya kentsel dönüşüm kira yardımı kaç TL? Antalya kentsel dönüşüm alanları nasıl ele alınmalı? Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un Antalya editörü Yusuf Özcan, turizm ve kentsel dönüşümün önemli bölgesi Antalya’dan yazıyor… 

Yusuf Özcan yazıyor...
Yusuf Özcan yazıyor…

Antalya kentinin bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğu yerel halktan başlayarak, yönetim birimlerine kadar 70’den 70’e herkesin farkında olduğu bir gerçek. imarpanosu.com bünyesinde; İstanbul’daki deneyim ve sektörel tecrübem çerçevesinde Antalya şehrinin projeleri ve değişimi konusunda tüm değerlendirmeleri bundan sonra portallarımız üzerinden siz değerli takipçilerimizle paylaşacağım.

Antalya kenti, nüfus artışı, turizmin gelişimi, ekonomik faaliyetlerde hizmetlerde çeşitlilik ve uzmanlaşmayla birlikte sosyal, ekonomik, fiziksel anlamda değişim ve dönüşüm geçirmekte. Tarım alanları ise hızla kentsel alanlara dönüşmekte, kıyıları yoğun yapılaşma baskısı altında kalmakta, kent fiziksel olarak yayılmakta, bu yayılma açık ve yeşil alanlara önemli bir baskı oluşturmakta. Bu süreç, özellikle bir tarım ve turizm kenti olan Antalya’nın gelecekte sosyal, ekonomik, ekolojik sorunlara yol açmasına neden olacağı gibi yerel halk farkında olmasa da kentin geleceği açısından da kaygı verici olarak görülmekte.

KENT KİMLİĞİNDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK

Kent kimliğine ve dokusuna uygun olmayan geri dönüşü olmayan uygulamaların Antalya’da yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması, kent için oluşturulacak kentsel dönüşüm stratejilerinin belirlenmesi kentin geleceği açısından büyük önem taşımakta. Günümüzde, yerel yönetimlerin yapısına ilişkin yasal düzenlemelerden, imar yasasına, kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin düzenlemelerden kıyı yasasına ilişkin düzenlemelerin planlı bir şekilde yapılması gerekmekte. Antalya kentinin bilimin ve tekniğin gerektirdiği nitelikte planlanması için parsel bazından değil bütüncül planlama çalışmalarına ihtiyaç duyulmakta. Kentin vizyon ve stratejilerinin mekansal planlama çalışmalarına aktarılmasına, afetler açısından sakınım (risk azaltma) planlama çalışmalarına ve bu çalışmaların mekansal planlama çalışmalarına aktarılmasına, ulaşım ana planının değişen büyükşehir sınırlarıyla birlikte revize edilerek nazım imar planlama çalışmalarıyla eşgüdüm içerisinde yürütülmesi gerekmekte.
Kentsel yaşam kalitesini yükselten sağlıklı, güvenli mekanların oluşturulmasına yönelik kararlı politikalara ve adaletli planlama anlayışına ihtiyaç duyulmakta.

RİSKLİ ALANLARDA ANTALYA GERÇEĞİ

Tüm yukarıda saydığım standart planlama rutinlerinden ve duymaktan sıkıldığınız jargonların tekrarından sadede gelmek gerekir ise tarihinde büyük bir yaşanmışlığın anılarda iz bırakmadığı doğal afet gerçeği yani Antalya’da kayda değer bir deprem olmayışı halk nazarında bu gerçeğin yadsınmasındaki en büyük neden.

Antalya’da yüksek riskli binaların kentsel dönüşümde ön planda olması gerekliliğini ön plana çıkarmakta bizlerin ve bizi bu şehirle beraber yönetenlerin görevi. Şehrin merkezde bulunan ve aynı zamanda kentin kültürel mirasını taşıyan alanlarda bulunan binaların yaşı 25 ila 40 yıl arasında değişmekte ve görünümleri yer yer kaplama yöntemiyle gizlense de yapı içlerinde kendisini iyiden iyiye hissettirmekte. Kentte 6306 sayılı kanunun kentsel dönüşümün tüm paydaşları tarafından özümsenmemesi yapısal risk tehlikesi gerçeğinin, rant amaçlı kazanç düşüncesinin gölgesinde kalmasına ve yerinde dönüşüm eğiliminin artmasına neden olduğu gözlemlenmekte. Yapılan ya da tüketiciye sunulan projelerin bir yaşam standardı dayatması içerdiği düşünüldüğünde, birincil ihtiyacından daha çok marka değerlerinin baskısında bir projecilikle anlayışının Antalya Gerçeğini örtmesinden ciddi endişe duyulmakta.

ANTALYA KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI

Öte yandan, konutu kentsel dönüşüme girmesi halinde ne kadar kira yardımı alacağını merak eden Antalyalılar için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016 Yılı Kira Yardımı Tablosu‘nu da burada paylaşalım…

Antalya kentsel dönüşüm kira yardımı 2016 yılı için;

Ev sahiplerine (malik) aylık olarak 750 TL;

Kiracıya defaten 1500 TL,

Sınırlı Ayni Hak Sahibine de defaten 3 bin 750 TL olarak ödenecek. İşte o tablo…

kirayardimi2016antalya

MAHALLE BAZLI ÖZE DÖNÜŞÜM ve ANTALYA KÜLTÜRÜ

Sokak aralarında oyunlar oynayan çocukların, incir ve dut ağaçlarıyla, nergis ve portakal çiçeği kokularının bahçeli evlerden nefeslerimize karıştığı yıllara bir geri dönüşün özlemi var Antalya insanında, kim nederse desin bu istisnasız herkesin gündelik sohbetlerinde. Köşe başında arabası ile tirmis satan amcanın yokluğu, bitişik nizamlı imar izinleri öncesi nefes alan mahalleler Antalya’nın en büyük özlemlerinden.

Yerinde dönüşümün bitişik nizamlı yapılaşmanın tekerrürü olacağı ve ayrık nizam için ne yazık ki kentin boyuna emsalleşmesi gerekliliği ise gözler önünde. Şehrin kıyıdan bakıldığında falezler üzerine yapay falezleşmesi ise kaçınılmaz.

Kim ne derse desin şehrin nefes alması Antalya’nın özellikle Çallı, Şarampol, Dokuma gibi yerleşik semtlerinin tekrar eski günlerdeki Antalya meltemi ile buluşması görünen o ki mahalle bazında dönüşümle mümkün. Paydaşların bu çerçevede zarara uğramadan yatırımcının da kazançla ayrılacağı projelerin yerel ve merkezi yönetim desteğiyle sürdürülmesi gerekmekte. Toplumsal uzlaşı yönetiminin iyi organize edilmesi ve bu organizasyonun ayaklarını yönetecek bir yapının halihazırda Antalya’da bulunmaması ise ayrıca bir handikap olarak gözlemlenmekte.

Bu boşluğu dolduracak, bu gerçeği halk ile paylaşacak ve gündem oluşturacak bir yapının kurulması öncelikli ihtiyaçlarından biri bu şehrin. İşte bu çerçevede toplumsal uzlaşıyla mahalle bazlı yönetilecek, çalıştaylar, konsorsiyumlar ve top yekûn bağımsız bir kontrol mekanizması ile güvence altına alınacak bir ÖZE DÖNÜŞÜM ancak “Antalya’ya iyi gelecek”.

Yoksa “Antalya’ya iyi gelecek” bir hayalden başka bir şey değil bu şehir ve Antalyalılar için…

Yusuf Özcan
İletişim: [email protected]