Başakşehir Başak Mahallesi’nde imar planı değişikliği askıda!

Başakşehir Başak Mahallesi 3945 parsel, 1288 ada, 4 parsel ve 1284 ada, 2 parsel ile bitişiğinde bulunan tescil harici alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilanen askıya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul İli Başakşehir ilçesi, Başak Mahallesi, 3945 parsel, 1288 ada, 4 parsel ve 1284 ada, 2 parsel ile bitişiğinde bulunan tescil harici alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün (06.02.2020) ilanen askıya çıkarıldı.

Zemin altı otopark yapılabilecek

İBB, 51872 dosya numaralı plan tadilatını, 07.12.2019 tarihinde tasdik etti. Tadilat planı, bir aylık itiraz süresinin ardından 06.03.2020 tarihinde askıdan indirilecek.

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgiye göre, bölgeye zemin altı otopark yapılabilecek. Detaylar şöyle…

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı notları

Plan Notları:

1- Plan onama sınırı Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 3945 Parsel, 1288 Ada, 4 Parsel, 1284 ada 2 parsel ile bitişiğinde bulunan tescilli harici alanı kapsamaktadır.

2- Plan onama sınırı içerisindeki 3945 parsel özel sosyal ve kültürel tesis alanı, 1288 ada 4 parsel konut alanı, 1284 ada 2 parsel mahalle merkezi alanı, 1284 ada 2 parselin bitişiğindeki tescil harici alan ise dini tesis (cami) alanıdır.

3- Konut alanında; E=1.40 H=Serbesttir.

4- Mahalle merkezi alanında; E=2.00, H= Serbesttir. Mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

5- Mahalle merkezi ile tanımlanan ticaret alanlarında imalata yönelik günübirlik, haftalık ve aylık ihtiyaçlara cevap verecek çarşı, dükkan ile gerekli hizmetleri sağlayacak büro, muayenehane, dernek, sosyal kültürel tesis, konut, kreş, sağlık tesisi, çeşitli hizmet birimleri, cami, mescit vb. kullanışlara yer verilecektir. Kat otoparkı önerilebilir.

6- Dini tesis (cami) alanında; mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

7- Özel sosyal ve kültürel tesis alanında; E=1.00, H=Serbesttir.

8- Özel sosyal ve kültürel tesis alanında kültür merkezleri, kütüphane, müze, sergi, konser, konferans salonları, bilgi evi gibi kültürel yapılar, halk eğitim merkezi, aşevi, yurt, huzurevi, kreş gibi sosyal yapılar yapılabilir.

9- 1288/4 parsel taşkın önlemli yapılaşma alanı dahilinde kalmakta olup, herhangi bir noktada subasman kotu belediyesince mer’i imar yönetmeliğine uygun olarak verilmelidir.

10- Bahsedilmeyen hususlarda parsellerin bulunduğu bölgede geçerli olan Mer’i İmar Planları ve Mer’i İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

– Dini tesis (cami) ve özel sosyal kültürel tesis alanında zemin altı otopark yapılabilir.

BAŞAKŞEHİR BAŞAK MAHALLESİ 3945 PARSEL İMAR PLANI TADİLATINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com