Üsküdar Kısıklı 785 ada imar planı değişikliği askıya çıktı!

Üsküdar Kısıklı 785 ada imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Detaylar şöyle...

İstanbul’un Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi, 785 ada, 21 ve 22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (06.02.2020) ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 51875 dosya numaralı,  Üsküdar Kısıklı 785 ada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatını 18.12.2019 tarihinde tasdik etti. Plan tadilatı, bir aylık itiraz süresinin ardından 06.03.2020 tarihinde askıdan indirilecek.

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgiye göre; söz konusu alanın imar planı notlarına “Meri planda sahip olunan toplam inşaat alanı aşılmayacaktır” notu eklendi. Plan notları ve detaylar şöyle…

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı notları

Plan Hükümleri:

1- Plan değişikliği onama sınırı Üsküdar İlçesi Kısıklı Mahallesi, 156 pafta 784 ada, 21 ve 22 no’lu parsellerin sınırıdır.

2- Plan değişikliği onama sınırı içinde kalan alan “K-Kısıklı-Köyiçi Kentsel Sit Alanı” içinde konut alanı ve yol alanında kalmaktadır.

3- Plan değişikliği onama sınırı içinde kalan alan “K-Kısıklı-Köyiçi Kentsel Sit Alanı” yapılanma koşulları geçerlidir.

4- Ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etütleri onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

5- 1/1000 ölçekli plan yapılmadan ve kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

6- Açıklanmayan hususlarda meri plan ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

– Meri planda sahip olunan toplam inşaat alanı aşılmayacaktır.

ÜSKÜDAR KISIKLI 785 ADA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com