Batu Group’tan kentsel dönüşümde kötü örnek: Tabela boyamak!

İstanbul'un en değerli bölgesi Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm yapan Batu Group firmasının tabelası okurlarımızın dikkatini çekti. Kadıköy Belediyesi'nden alınan ve projenin anahtar teslimine kadar 'görünür' halde bulundurulması gereken proje künyesinin boyandığı, 'okunamaz' hale getirildiği görülüyor...

Batu Group’tan kentsel dönüşüm uygulamalarında yapılmaması gereken bir örnek hareket takipçilerimizin dikkatini çekti. imarpanosu.com‘a ulaştırılan bu fotoğrafta, Kadıköy Belediyesi’nden alınan projenin yapı ruhsat tabelasının boyanarak ‘okunamaz’ hale getirildiği görülüyor.

Kentsel dönüşüm, İstanbul’da tüm hızıyla sürüyor… Özellikle de İstanbul’un Anadolu Yakası’nın en kalabalık ilçesi Kadıköy’ün, sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin de en pahalı caddesi sayılan Bağdat Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışması yapan firmanın tabela boyaması okurlarımızın tepkisini çekti.

İnşaatı süren projenin künyesi beyaz boya ile boyanmış…

Tabela, üzeri beyaz boya ile boyanarak üzerindeki bilgiler okunamaz hale getirilmiş. Oysa ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İmar Yönetmeliği‘nin Yapı Ruhsatı Sonrası İşlemler Yapı Yerinde Bulundurulması Gerekli Tabela ve Belgeler İle Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri başlıklı  Madde 14.01.1’e göre tabela, inşaat bitene kadar yapı üzerinde herkesçe rahat görülebilecek bir yerde asılmalı…

İşte o madde

14.01.1.Yapı Yerinde Bulundurulması Gerekli Tabela Ve Belgeler

Ruhsat ve eki projelerin yapı yerinde bulundurulması ve inşaat müddetince yapı üzerinde
herkesçe rahat görülebilecek bir yere, en az (0,5/0,75)m. boyutlarında bir tabela asılması
zorunludur.

Asılacak tabela üzerinde mal sahibinin, mimarının, statik, elektrik-tesisat, ısı yalıtım proje
müelliflerinin ismi, yapı denetim şirketinin (fenni mesullerinin), müteahhidinin isimleri ile
inşaat ruhsatı numarası ve tarihini içeren bilgiler bulunmalıdır.

Mahallinde ruhsat ve eki projeleri ve bilgi tabelasını bulundurmayan yapılar tespit tutanağı
düzenlenerek yapı sahibine veya binada bulunanlara tebligat yapılır ve tebligat belgesi binanın
görünür bir cephesine asılır. İlgililerine ulaşılamaz ise bir nüshası da muhtara bırakılır.

Ekim’de yapı ruhsat süresi doluyor

Yapı ruhsat tarihi Ekim ayında sona eriyor…

Öte yandan beyaza boyanarak kapatılmak istenen tabelada ruhsat tarihinin Ekim ayında dolacağı belli oluyor. Konu hakkında da Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6’ıncı Bölümü şöyle diyor:

Yapı ruhsatına ilişkin genel hükümler

MADDE 54 – (1) Kanun ve bu Yönetmelikle getirilen istisnalar dışında yapı ruhsatı alınmaksızın hiçbir yapının inşasına başlanamaz.

(2) Ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir.

(3) Ruhsat süresi içinde yapılan başvurularda ilgili idarelerin ruhsatı yeniledikleri tarihe bakılmaksızın ruhsat, ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümleri kapsamında beş yıl uzatılarak yenilenir. Süreye ilişkin ruhsat yenileme en çok iki kere yapılır.

ÖNEMLİ NOT: Haberde ‘Cevap hakkı’na saygı duyan imarpanosu.com, [email protected] mail adresine gönderilecek açıklamayı da yayınlamanın sözünü verir. 

imarpanosu.com