BDDK konut kredisi kararı: İkinci eve kredide yeni oran!

BDDK konut kredisi kararı ne diyor? BDDK konut kredisi kararı ile ikinci evini alacaklara ne kadar kredi verilebilecek? İkinci evini alanlar ne kadar kredi çekebilecek? İşte BDDK konut kredisi kararı!

BDDK konut kredisi kararı açıklandı. Bundan sonra ikinci ev almak isteyenler ne kadar kredi çekebilecek? BDDK konut kredi kararı ile hangi şartlar aranıyor? İşte o BDDK konut kredisi kararı ve detaylar…

BDDK konut kredisi kararı ile yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, konut kredilerinde ikinci evini alacaklara yönelik düzenleme yaptı.

Düzenlemeyle birlikte ikinci konutunu alacak kişilerin kullanacağı kredi tutarı evin değerinin yüzde 22.5’i olarak baz alınacak.

Değeri 5 milyon ve altında olan konutlar için kredi kullandırım limiti yüzde 90 olduğundan, yüzde 75 oranında kredi kullandırımı kısıldığında geriye sadece yüzde 22.5 oranında konut kredisi kullanılabilecek. Başka bir deyişle 90’ın yüzde 75’i alındığında 67.5 rakamı ortaya çıkıyor. Yüzde 90 olan kredi kullandırım oranından da 67.5 çıkarıldığında ortaya yüzde 22.5 çıkıyor.

Düzenlemeye göre ikinci konutunu alacak olanların kredi tutarları yüzde 75 oranında azaltılacak.

BDDK’nın aldığı kararla “Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak” maddesi eklendi.

Başka bir deyişle ikinci konutunu alacak kişilere alınacak evin değerinin sadece yüzde 22.5’i kadar kredi verilecek. Örnek vermek gerekirse 5 milyon liralık konut için sadece 1 milyon 125 bin lira kredi kullanılabilecek, geri kalan 3 milyon 875 bin lira nakit olarak ödenecek.

İSTİSNALAR SÖZ KONUSU

Köylerdeki ve 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında köy iken mahalleye dönüşen yerlerdeki konutların dikkate alınmamasına, ilgili il özel idarelerinden ve ilgili belediyelerden sahip olunan konutun söz konusu yerler ile aynı niteliğe sahip yerlerde olduğuna ilişkin resmi yazı alınması durumunda bu konutların da aynı kapsamda değerlendirilmesine ve birdeb fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi olanların dikkate alınmamasına karar verildi.

BANKALARA YÖNELİK DÜZENLEME DE YAPILDI

Ayrıca, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamasında; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere ilişkin risk ağırlıklarının; Standart Yaklaşımın kullanılması durumunda yüzde yüz elli olarak uygulanmasına,

İçsel Değerlendirmeye Dayalı (İDD) Yaklaşımların kullanılması durumunda, Standart Yaklaşım kullanılması durumunda söz konusu kredilere uygulanacak risk ağırlıkları ile yüzde yüz elli risk ağırlığının karşılaştırılması sonucu hesaplanacak artış oranlarının; İDD Yaklaşımları uyarınca hesaplanan risk ağırlıklarına uygulanarak artırılması şeklinde uygulanmasına,

Bu krediler için kredi riskine esas tutar hesaplamasında kredi riski azaltım tekniklerinin kullanılmamasına, Bahse konu yüksek risk ağırlıklarının işbu Kararın alındığı tarihten sonra kullandırılan yeni krediler için uygulanmasına karar verildi.

BDDK konut kredisi kararı nerede? 

BDDK’nın resmi internet sitesinden yayınlanan o karar şöyle;

BDDK konut kredisi kararı, Kurul’un resmi internet sitesinde yayımlandı…

Hürriyet

Konut alımında kullandırılabilecek azami kredi tutarları

Konut alımında kullandırılacak azami kredi tutarları böyle…