Bozcaada master planı netleşmeye başladı

Bozcaada turizm master plan netleşmeye başladı… Peki Bozcaada turizm master planı ile hangi değişiklikler olacak? 2023 vizyonu gözetilerek hazırlanan Yeni Bozcaada master planında neler var? Şarap üzümleriyle ünlü Bozcaada’da üzüm bağları korunacak mı? Bozcaada’nın bakir koyları ne olacak? Bozcaada Kalesi nasıl düzenlenecek? İşte Bozcaada Belediyesi ve Batman Üniversitesi arasında imzalanan, teknik danışmanlığını İdeaist Planlama Genel Koordinatörü Y. Şehir Plancısı Emin İnanduğçar’ın üstlendiği Bozcaada Turizm Master Planı’ndan detaylar…

Bozcaada son 20 yıldır turizmde hızla büyüyor… Bozcaada’nın bir ‘turizm planlaması’na sahip olması da adanın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi açısından önemli bir ihtiyaç. Bozcaada’nın bir ilçe olmasının ötesinde bir ada olması, plana duyulan ihtiyacın önemini ve işlevini daha da arttırıyor.

Bozcaada Turizm Master Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanmış olan Türkiye Turizm Stratejisi (2023) temel ilkelerini dikkate alarak 2023 vizyonu ve temelinde; sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişme ve Bozcaada’nın daha sürdürülebilir bir destinasyon haline getirilmesi ve yönetilmesi ilkelerine odaklanılarak hazırlanıyor…

Bozcaada Turizm Master Planı’nın amaçları

Bu kapsamda;

– Bozcaada’nın yerel kimliğinin oluşturulması;
– Ada turizminin ulusal ve uluslararası turizm pazarından aldığı payın arttırılması;
– Turizmden elde edilen gelirin ve gelir çeşitliliğinin artırılması;
– Turizmin çeşitlendirilmesi ve sezonunun uzatılması;
– Ziyaretçiler için turizm deneyiminin farklılaştırılması ve kalite yönünden ziyaretçi memnuniyetinin sağlanması;
– Yerel paydaşların turizmin geliştirilmesi ve uygulanması sürecine katılımının sağlanması amaçlanıyor…

bozcaadamasterplani

Daha önce 15 Şubat 2016 tarihinde Bozcaada Belediyesi ile Batman Üniversitesi arasında imzalanan ve teknik danışmanlığını İdeaist Planlama Genel Koordinatörü Y. Şehir Plancısı Emin İnanduğçar’ın üstlendiği “Bozcaada Turizm Master Planı” (BTMP 2016-2026) kapsamında ikinci teknik gezi de proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğan önderliğinde 13-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti.

İLK GEZİDEN FOTOĞRAFLAR VE ÖNEMLİ NOTLAR İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

Bozcaada Master Planı için neler yapıldı?

Turizm Master Plan çalışması çerçevesinde paydaşların tam katılımı, demokratik bir çerçeve, şeffaf bir plan amacıyla paydaşların Bozcaada’ya ilişkin algılarını ölçmek için hazırlanan anketler dağıtıldı. Ada özelinde; plan kapsamında verilecek kararlar yerelde yaşayan nüfus, turizm sezonunda adayı tercih eden yerli ve yabancı turistler, işletmeciler ve karar alıcıların ada ile ilgili görüşlerinin toplanarak tam katılımın sağlandığı şeffaf bir planın ortaya çıkması amaçlandı.

Bozcaadalı ne istiyor?

Bozcaada Turizm Master Planı’nın teknik danışmanı İnanduğçar’dan edindiğimiz bilgilere göre; yapılan karşılıklı paydaş görüşmeleri ile şu taleplerde uzlaşıldı:

– Bozcaada Kalesine yeni bir kimlik kazandırılması ve kamusal kullanımının arttırılması,

– Kamu binalarının dış cephelerinin dokuya uygun hale getirilmesi,

– Adanın silüetini bozan yapılara ilişkin kararlar,

– Yeni bir marina alanı yapılması,

– Adanın peyzajının adaya özgü bitkilerle tekrar düzenlenmesi ,

– Adanın en büyük sıkıntısı olan otopark ihtiyacının ada merkezine zarar vermeyecek ve merkezdeki trafik yoğunluğunu azaltacak şekilde düzenlenmesi ,

– Bölgedeki el sanatlarının desteklenmesi,

– Adanın geleneksel özelliklerinin sergilenebileceği bir Yerel Tarih Müzesi,

– Adada toplanma dağılma noktaları oluşturularak meydan formunda alanların düzenlenmesi, Adaya ulaşım olanaklarının gözden geçirilmesi,

– Adaya gelen günübirlik nüfusun taşıma kapasitesi hesaplanarak kontrol altına alınması, Restorant ve otellerdeki fiyat – hizmet kalitesi dengesinin sağlanması,

– Adanın turizm sezonunun uzatılması için gelecek turizm eğilimi göz önünde bulundurularak bir yönetim modeli oluşturulması… Agro (kırsal) turizm, etkinlik turizmi ve kongre turizmi öne çıkan turizm türlerinden.

– Bütün bu kararlar alınırken öncelik turizmin olumsuz etkilerinin göz önüne alınması… Çünkü turizm beraberinde çevre kirliği, gürültü kirliliği, kışın ada nüfusunun azalması ve konut alanlarının çoğunun butik otellere dönüşmesiyle adada ikamet edecek barınma alanlarının her geçen gün yok olması önemli bir sorun. Ve elbette ada için en büyük potansiyel adada yetişen üzümlerden yapılan şaraplar.

– Adada bakir kalmış koyların turizme açılması da en çok tartışılan konulardan birisi…

İdeaist Planlama iletişim

Yönetim Ofisi
Adres: Nazım Hikmet Bulvarı Concepta Plaza A kat 4 No:27 Esenyurt / İstanbul
Tel: 0 212 543 36 52
Faks: 0 212 583 75 06
E-mail: [email protected]
Web: www.ideaistplanlama.com