300x250

Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor

TBMM'de Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor... Meclis kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o karar ve kurulacak Deprem Araştırma Komisyonu hakkında ilk detaylar...

Deprem Komisyonu kurulmasına karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kurulacak Deprem Araştırma Komisyonu, 22 üyeden oluşacak; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile çalışacak, komisyon Ankara dışına da çıkabilecek. İşte o TBMM kararı…

Deprem Araştırma Komisyonu kurduran karar

TBMM KARARI

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa’nın 98’inci,İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 03.11.2020 tarihli 11’inci Birleşiminde karar verilmiştir.

Deprem Araştırma Komisyonu, bu karar ile hayata geçirilecek…
Bunları da beğenebilirsin