Dikili Çandarlı 561 ada 2 parsel özelleştirme ihalesi iptal

Dikili Çandarlı 561 ada 2 parsel üzerinde bulunan arsanın özelleştirme yoluyla satış ihalesi iptal edildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihalenin iptalini Resmi Gazete’de yayımladığı duyuru ile ilan etti.

Dikili Çandarlı 561 ada 2 parsel üzerinde yer alan taşınmazın özelleştirme ihalesi iptal edildi. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihale iptalini bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru ile ilan etti. İşte o duyuru…

YATIRIMCILARA DUYURU
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

25.04.2015 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 27.07.2015 olan İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 561 ada, 2 no.lu parseldeki 517,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ihalesi iptal edilmiştir.
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş
Çankaya 06600 ANKARA
Tel: 312 585 82 70
www.oib.gov.tr  6812/1-1