Fikirtepe’de imza atan vatandaşa müjde!

Fikirtepe’de Torba Yasa uygulaması; İBB, Valilik ve Kadıköy Tapu Müdürlüğü’ne gönderilen o belge ile resmen başlıyor: 2/3 çoğunluk kararını zorunlu hale getiren Torba Yasa’nın re’sen tevhid hükmü, Bakanlık eliyle uygulanacak… İşte Fikirtepe’de kentsel dönüşüme imza atan yüzde 95 oranındaki vatandaşın ve firmaların yüzünü güldürecek haber…

Emre KULCANAY imarpanosu.com ÖZEL HABER
Emre KULCANAY imarpanosu.com ÖZEL HABER

Fikirtepe’de ‘yıllarca bitmeyen Brezilya dizisi’ne dönen kentsel dönüşüm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’in imzasıyla yayınlanan talimatla çözüm yolunda önemli bir döneme girdi… Fikirtepeli’nin yüzde 95’i dönüşüme “Evet” diyerek imza atmış durumda… İşte o ‘mutsuz çoğunluk’, Bakanlık tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kadıköy Tapu Müdürlüğü’ne gönderilen belgeyi anlatacağımız habere sevinirken…

İmza atmayarak komşularını birbirine düşüren, mahallede tansiyonu gün geçtikçe yükselten ve oranı yüzde 5’i zor bulan ‘mutsuz eden azınlık’ ise bu habere üzülecek…

İmza atmayan yüzde 5’e yaptırım geliyor

Bakanlar Kurulu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde kabul edilerek 26 Nisan 2016 Salı günü 29965 sayılı Resmi Gazetede’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda ‘Torba Kanun’ olarak adlandırılan 6704 numaralı “65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile kentsel dönüşüm alanlarında 2/3 yaptırımının uygulamaya konulması kesinleşti.

Kanunla; riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, uygulama yapılan etap veya ada bazında maliklerin 2/3 çoğunluğuyla karar alınacak, 1/3’lük kısımda kalanların hisseleri anlaşan diğer maliklere satılacak, bu malikler satın almaz ise bu payları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak.

Bakanlık, TOKİ veya idare, sadece kamulaştırma işlemi için değil, kanuna göre yapılacak işlemler için de mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkili olacak…

İşte o kanun:

Kanunun o maddesini detaylı incelemek için resme tıklayarak büyütün…

Genel Müdür düğmeye bastı

Vedad Gürgen, imarpanosu.com Editörü Emre Kulcanay'a yaptığı açıklamada, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm albümünün Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin onayından sonra kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi...
Vedad Gürgen ve imarpanosu.com Genel Yayın Yönetmeni Emre Kulcanay, 25 Şubat 2015’te İstanbul’da düzenlenen ‘2. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Sempozyumu’nda yan yana gelmişti…

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen tarafından yetkili kurumlara gönderilen yazı ile Torba Yasa ile zorunlu hale gelen uygulama resmen başlıyor. Bakanlık, kanunun verdiği hakkı kullanmaya karar verdi. Gürgen’in talimatında -aşağıda inceleyebileceğiniz belgenin sonunda yer alan paragrafta- şöyle denildi:

“(…) riskli alanlarda uygulama yapılan etap veya adada, yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verileceği ve karara katılmayanların arsa paylarının, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı hükme bağlanmış olup buna göre uygulama yapılan proje adalarında üçte iki ile alınan karara katılmayıp üçte birlik kısımda kalan maliklerin hisselerinin satışı yapılabilecektir”…

Böylelikle Fikirtepe’de re’sen tevhid uygulamasının önü açıldı. Bu demek oluyor ki, imza atmayarak kentsel dönüşümü isteyen ve destekleyen vatandaşın elini kolunu bağlayan hak sahiplerinin arsaları devlet eliyle satışa çıkarılacak.

BİLGİ NOTU

Resen tevhid nedir?

Resen tevhid, en basit tanımıyla ‘arsaların birleştirilmesi’dir… İmar planı uygulanması gereği bir taşınmazın diğer bir taşınmaza “paylandırılması” ya re’sen ya da müracaat üzerine Belediye Encümenleri veya il idare kurullarının onayına bırakılmıştır.

Fikirtepe master planı onaylandı

Talimatta Fikirtepe kentsel tasarım projesinin İBB tarafından 2 Mart 2016’da onaylandığına vurgu yapılarak, “söz konusu riskli alana ilişkin kentsel tasarım projesinin onaylandığı da gözetilerek” cümlesiyle Bakanlığın da Fikirtepe master planını onayladığına atıf yapılıyor…

Firmalar ve müteahhitler ne yapmalı?

Görüldüğü üzere Fikirtepe’de iş ciddiye bindi… Son durumda özellikle de imzada 2/3 oranını geçen müteahhitlerin elini çabuk tutması ve işlemleri hızlandırması gerekiyor… 2/3’ü geçen firmaların ivedilikle göndermesi gerektiği adres olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki merciilerin projeleri incelemek üzere hazır olduğu da imarpanosu.com‘a gelen bilgiler arasında… Çünkü İBB ve Bakanlık’taki ilgili makamlar, konu Fikirtepe olunca çok hassas davranarak bir an önce çözüme ulaşılmasını istiyorlar.

İşte o belge

23 Mayıs 2016 Pazartesi günü ilgili makamlara gönderilen ‘Riskli Alanda Tevhit ve Satış İşlemleri’ konulu belgede şu talimatlar yer aldı:

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 26648133-561.99
Konu: Riskli Alanda Tevhit ve Satış İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe, Eğitim, Dumlupınar, Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 9/5/2013 tarihli ve 2013/4749 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu riskli alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 6306 sayılı Kanun ve 644 sayılı KanunHükmünde Kararname hükümleri uyarınca Bakanlık Makamı’nın 2/8/2013 tarih ve 12984 sayılı Olur’ları ile tadilen re’sen onaylanmış ve plana yapılan itirazlar da Bakanlık Makamı’nın 3/12/2013 tarih ve 19285 sayılı Olur’u kapsamında kısmen uygun bulunarak 27/1/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2/3/2016 tarihli ve 245740 sayılı yazısında meri plan notlarının 6’ncı ve 29’uncu maddeleri kapsamında donatı alanlarının dağılımını gösteren anahtar paftaya göre kentsel tasarım projesinin onayladığı belirtilmiştir.

Bu durumda, söz konusu riskli alana ilişkin kentsel tasarım projesinin onaylandığı da gözetilerek 6306 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “… uygulama alanında cins değişikliği, tevhit, ifraz, terk, ifraz ve ifrazen taksim işlemleri re’sen yapılabilecektir.

Ayrıca; 6306 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin değişik birinci fıkrasına göre riskli alanlarda uygulama yapılan etap veya adada, yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verileceği ve karara katılmayanların arsa paylarının, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı hükme bağlanmış olup buna göre uygulama yapılan proje adalarında üçte iki ile alınan karara katılmayıp üçte birlik kısımda kalan maliklerin hisselerinin satışı yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Vedad Gürgen
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM
GEREĞİ
– İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
– Kadıköy Tapu Müdürlüğü

imarpanosu.com