İSKİ itiraz etti, Bakanlık o imar planını değiştirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSKİ'nin itirazını uygun buldu ve Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 31.41 hektarlık riskli alana ilişkin imar planlarında değişikliğe gitti. Plan değişiklikleri, ilanen askıya çıktı. Detaylar şöyle...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü itiraz etti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü itirazı kabul ederek Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 31.41 Ha.’lık Riskli Alana İlişkin (8C Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda değişiklik yaptı. Değişiklikler ilanen askıya çıkarıldı.

İSKİ itiraz etti, plan değişti

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre İSKİ, 26.01.2013 gün ve 28540 sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek 07.08.2020 ve 07.09.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 31,41 Ha.’lık Riskli Alana İlişkin (8C Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz etti. İSKİ tarafından iletilen bir itiraz uygun bulunarak kabul edildi.

Bunun üzerine hazırlanan NİP-34589714 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (F21C19A) (Plan Notu), UİP-34438707 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (F21C19A3D) (Plan Notu) ve Plan Açıklama Raporlarının 6306 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 10.12.2020 tarihinde re’sen onaylandı ve plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımları kesinleştirildi.

İSKİ’nin itirazıyla düzenlenen planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 18 Aralık 2020 Cuma günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün imar panosunda ilanen askıya çıkarıldı.

Planlarda ne değişti?

İSKİ’nin itirazı üzerine Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 31.41 Ha.’lık Riskli Alana İlişkin (8C Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nına şu notlar eklendi:

9- Kırkçeşme Su Galerisi hattı koruma bandı içerisinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde yol, altyapı ve teknik altyapı tesisleri ile ilgili uygulama esaslarını anlatan detaylı teknik raporların Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesi ve kurulda uygun görüş alınmadan uygulama yapılamaz.

56- Bu alanlar, sadece İSKİ tarafından kullanılacak olup, İSKİ görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz.

Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 31.41 Ha.’lık Riskli Alana İlişkin (8C Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerini bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın!

imarpanosu.com