İzmir Çeşme Dalyan’da 6806 ada 1 parselde imar planı değişikliği

İzmir Çeşme Dalyan’da 6806 ada 1 parselde imar planı değişikliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o değişiklik…

İzmir Çeşme Dalyan’da 6806 ada 1 parselde imar planı değişikliği bugün (24 Haziran 2015 Çarşamba) tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın İzmir İli Çeşme İlçesi Dalyan Mahallesi 6806 ada 1 parsel üzerinde 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği kararı şöyle;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih : 29/5/2015
Karar No : 2015/45

Konu : İzmir – Çeşme – Dalyan Mahallesi (6806 ada 1 no.lu parsel)
1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/03/2015 tarih ve 1586 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, Taşlık Mevkiinde yer alan, 7.847,00 m² yüzölçümlü 6806 ada 1 no.lu parsele “Tercihli Turizm ve Konut Yerleşme Alanı” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan,

Kurulumuzun 01.12.2014 tarih ve 2014/119 sayılı Kararı ile onaylanan, 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan itirazların kısmen kabulüne,

Yapılan itirazlar sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yeniden düzenlenen 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çeşme Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

Bunları da beğenebilirsin