İzmir Çeşme Dalyan’da 6806 ada 1 parselde imar planı değişikliği

İzmir Çeşme Dalyan’da 6806 ada 1 parselde imar planı değişikliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o değişiklik…

İzmir Çeşme Dalyan’da 6806 ada 1 parselde imar planı değişikliği bugün (24 Haziran 2015 Çarşamba) tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın İzmir İli Çeşme İlçesi Dalyan Mahallesi 6806 ada 1 parsel üzerinde 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği kararı şöyle;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih : 29/5/2015
Karar No : 2015/45

Konu : İzmir – Çeşme – Dalyan Mahallesi (6806 ada 1 no.lu parsel)
1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/03/2015 tarih ve 1586 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, Taşlık Mevkiinde yer alan, 7.847,00 m² yüzölçümlü 6806 ada 1 no.lu parsele “Tercihli Turizm ve Konut Yerleşme Alanı” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan,

Kurulumuzun 01.12.2014 tarih ve 2014/119 sayılı Kararı ile onaylanan, 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan itirazların kısmen kabulüne,

Yapılan itirazlar sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yeniden düzenlenen 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çeşme Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.