İnebolu Liman Alanı imar planına itirazlar reddedildi

İnebolu Liman Alanı imar planına itirazlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından reddedildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Kastamonu İnebolu Liman Alanı imar planına itirazlara yönelik red açıklaması şöyle… 

İnebolu Liman Alanı imar planına itirazlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından reddedildi ve Özelleştirme’nin red kararı bugün (24 Haziran 2015 Çarşamba) tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun İnebolu Liman Alanı imar planlarına itirazların reddedildiğini bildiren tebliği…

TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/5/2015
Karar No : 2015/53
Konu : İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 06.05.2015 tarih ve 2857 sayılı yazısına istinaden;
Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesinde yer alan 29 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 no’lu parseller, 30 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no’lu parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı kapsayan İnebolu Limanı Alanına yönelik “Liman Alanı, Yol, Resmi Kurum Alanı” kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 19.02.2015 tarih ve 2015/06 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine karar verilmiştir.

KASTAMONU İNEBOLU LİMAN ALANI ÖZELLEŞTİRİLİYOR! HABERİMİZ İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com