Kağıthane 7696 ada 16 parseldeki Hazine arsası 5 milyon TL’ye satılıyor

Kağıthane 7696 ada 16 parseldeki Hazine hissesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 5 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Ayrıca Esenler 5544 parseldeki 70 metrekarelik alan da satılacak. İstanbul’dan Kağıthane ve Esenler’deki arsaların da bulunduğu toplam 37 gayrimenkulün Özelleştirme İdaresi tarafından satış ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kağıthane İlçesi Merkez Mahallesi 7696 ada 16 parselde bulunan 113 bin 478,38 metrekare arsanın 1500000000/5673919000 oranındaki hissesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 5 milyon TL’den satışa çıkarıldı. ÖİB, yine İstanbul’da Esenler’deki 5544 parseldeki 70 metrekare yüzölçümlü ticaret, hizmet, konut alanı imarlı taşınmazı 20 bin TL geçici teminat bedeliyle satacağını duyurdu.

Özelleştirme İdaresi’nin İstanbul’dan Kağıthane ve Esenler arsalarının bulunduğu farklı il ve ilçelerdeki toplam 37 gayrimenkulünü satış ilanı dün (27 Şubat 2015, Cuma) tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Gayrimenkul satışları 2, 16 ve 27 Nisan 2015 tarihlerinde yapılacak. İşte o ilan

MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından tablodaki taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

ozellestirmebir

1 – İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 – Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 – İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 – İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

– T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

– T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5 – Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 – Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

7 – Yukarıdaki tabloda yer alan;

1-26 no.lu taşınmazlar için (312) 585 82 70
27-33 no.lu taşınmazlar için (312) 585 82 40
34-37 no.lu taşınmazlar için (312) 585 83 30

numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 1661/1-1