300x250

Ön ödemeli konut satışında o süre uzadı

Ön ödemeli konut satışında müteahhitlerin elini rahatlatan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Ticaret Bakanlığı'nın Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik'te yaptığı o değişiklik

Ön ödemeli konut satışında müteahhitlerin teslim süresi maksimum 36 ayken, 48 aya çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelikle müteahhitler rahatlatıldı.

Yeni yönetmeliğe göre ön ödemeli konutun sözleşmede tahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilme süresi uzatıldı. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren 36 ayken, 48 aya çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Konut satışında yeni dönem

Ticaret Bakanlığı’nın ön ödemeli konut satışında azami teslim süresini uzatmasıyla konuyla ilgili yönetmelik, bugün (4 Ağustos 2022, Perşembe) tarihli ve 31913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de, ‘Ticaret Bakanlığının Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ yayımlandı.

Buna göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre her sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

Değişiklik öncesinde bu süre en fazla 36 ay olarak uygulanıyordu.

Yönetmeliğin, 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı. İşte o yönetmelik…

Ticaret Bakanlığından

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunludur. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bunları da beğenebilirsin