Orhan Güner: TOKİ’nin 50 bin köy evi çelikten!

Gelişmiş ülkelerde birincil tercih olarak konumlanan ve geniş kullanım alanlarına sahip çelik yapılar son yıllarda Türkiye’de de rağbet görmeye başladı. Türkiye’nin önde gelen ön üretimli yapı firmalarından Vefa Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner; son dönemde yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede yenilenen yapıların çelik üzerinden planlanmasının bu alandaki farkındalığı daha da artırdığını belirtti.

Modern kentleşme noktasında dünyanın önde gelen ülkelerinden Japonya, Amerika, Avustralya, İngiltere gibi ülkelerde yoğun olarak tercih edilen ve çok sayıda kamu binasında kullanılan çelik yapılar Türkiye’de de yaygınlaşmaya ve talep görmeye başladı.

Son yıllarda yaşanan depremlerin yapı güvenliğine yönelik bilinci arttırdığını ve hükümetin de deprem bölgesindeki tek katlı kalıcı konutlarda hafif çeliği, okul, hastane, öğrenci yurdu gibi kamusal binalarda hafif ve yapısal çeliğin birlikte kullanıldığı hibrit sistemi tercih etmesinin bu bilince katkı sağladığını belirten Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner; çelik yapıların Türkiye’nin geleceğinde kaçınılmaz bir rol oynadığını belirtti.

“ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYESİ ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNİN KULLANIMIYLA PARALEL”

Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, “Dünyada çelik yapı sistemlerinin kullanımının ülkelerin gelişmişlik oranlarıyla paralel olarak arttığını görüyoruz. Bu yapı sistemi farkındalık düzeyi yüksek toplumlarda daha çok tercih ediliyor. Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, İngiltere, Kanada ve Fransa bu yapı sistemini tercih eden en önemli ülkelerin başında gelmektedir. Japonya’da çelik yapı kullanımı yüzde 80’lerde, Yeni Zelanda’da yüzde 70’lerde, Amerika ve Avrupa’da yüzde 40’larda. Türkiye’de ise çelik yapı kullanım oranı yüzde 5 civarındadır” açıklamasında bulundu.

“20 YILDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 7. ÇELİK ÜRETİCİSİ OLDUK”

Orhan Güner; “Dünyada çelik kullanım oranları 1994’ten bugüne kadar 4 kat artmıştır. Önümüzdeki yıllarda da artacağı, yapılan analizlerde görülmektedir. Dünya Çelik Birliği (WSA) rakamlarına göre Türkiye’de çelik tüketimi 2020 yılında 29,5 milyon ton seviyesine yükselmiş ve 2000 yılında dünyanın 17. çelik üreticisiyken 2020 yılında dünyada 7., Avrupa’da ise 1. olmuştur” dedi.

“TÜRKİYE’DE BİREYSEL KONUTTA ÇELİK BİLİNCİNİN ARTMASINI TOKİ’NİN 50 BİNE YAKIN ÇELİK KÖY EVİ PROJESİ SAĞLADI”

Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Güner; “Hafif çelik yapılar dünyada 1948 yılından beri hem konut hem de endüstriyel alanda tercih ediliyor. Türkiye’de ise 2000 yılında ilk hafif çelik binayı biz yaptık. Çelik yapı sistemi ağırlıklı olarak sanayi ve endüstriyel alanlarda tercih edilmekle birlikte son yıllarda kamu nezdinde hastane ve toplu konut olarak da kullanılmaya başlandı. 2020 yılı Elazığ ve Malatya depremleri sonrasında oluşturulan şartname sonrası çelik yapılar Türkiye’nin gündemine girdi. İlk etapta TOKİ’nin talebiyle Türkiye’nin farklı illerinde 50 bin’e yakın çelik köy evi inşa edildi. 6 Şubat depremi sonrası hafif çelik yapı sistemi hızı ve dayanıklılığı ile daha fazla gündeme giren bir konu oldu. Gerek deprem bölgesi gerek diğer deprem riski olan bölgelerde çelik yapı ile şehirlerin inşası üzerine çalışmalar sürüyor. Şu anda, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı TOKİ iş birliğiyle bu çalışmalara farklı illerde devam ediyor.”

Çelik yapının bireysel ve toplu konutlarda daha fazla tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Orhan Güner, “Türkiye bu sistemin teknolojisine sahip, hızlıca dönüşmesi gereken binlerce bina mevcut. Ülkemizde çelik yapı kullanımı toplam yapı stoğumuzun yüzde 5’i kadar. Bunların da büyük çoğunluğunu endüstriyel yapılar oluşturuyor. Kamu ve bireysel konut nezdinde kullanımı yok denecek kadar az” dedi.

Çelik yapı evler depreme dayanıklı mı?