300x250

Şile Belediyesi ‘askeri alan’ satıyor! 7.5 milyon TL’ye!

Şile Belediyesi, Balibey Mahallesi'nde bulunan ve 1/1000 ölçekli imar planında 'askeri alan' imarlı arsayı 7.5 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Peki Şile Belediyesi arsa ihalesi ne zaman? Nerede? İşte detaylar...

Şile Belediyesi, Balibey Mahallesi 140 ada 1 parsel üzerinde yer alan 4 bin 560 metrekare büyüklüğündeki arsasını 4 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Muhammen birim metrekare fiyatı 1.644,73 TL olarak açıklanan arsa ihalesinin geçici teminat tutarı 225 bin TL olarak açıklandı.

İmar planında ‘Askeri alan’ olarak geçiyor

Şile Belediyesi’nin satışa çıkardığı arsa, belediyenin imar kayıtlarında Askeri Stratejik Alan olarak geçiyor…

Şile Belediyesi arsa ihalesi ne zaman, nerede?

imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgiye göre; Şile Belediyesi, Balibey arsa ihalesini 5 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 14:00’de Şile Belediye Başkanlığı – Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek. İşte o ihale ilanı…

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile satış ihalesi yapılacaktır.

– İhalenin Yapılacağı Yer : Şile Belediye Başkanlığı – Encümen Toplantı Salonu

– İdarenin Adresi : Hacıkasım Mah. Üsküdar Cad. No: 25 Şile/İSTANBUL

– Şartname Bedeli : 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)

– İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

– İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 05/09/2018 tarihi ve saat 14:00’e kadar Belediyemiz Encümen Toplantı Salonuna şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – GERÇEK KİŞİLER

a) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti

b) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi

c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f) Şartname alındı makbuzu

g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

2 – TÜZEL KİŞİLER

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f) Şartname alındı makbuzu

g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

MEVKİİ ADA/PARSEL m2 HİSSE MUHAMMEN BİRİM/

mFİYATI

MUHAMMEN TOPLAM FİYATI GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ
ŞİLE/BALİBEY 140 ADA/1 PARSEL 4.560,00 TAM 1.644,73 TL 7.500.000,00 TL 225.000,00 TL 05/09/2018 SAAT:14:00

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin