artas

970x250

artas 1.alt .320x100 1 2

TOKİ arsa satışı bilgi formu yayınlandı!

TOKİ arsa satışı nasıl gerçekleştirilecek? TOKİ arsa satışı nasıl olacak? Kimler TOKİ'den arsa alabilir? TOKİ arsa satışı kimlere yapılabilir? İşte TOKİ arsa satışı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

TOKİ arsa satışı nasıl olacak? TOKİ arsa satışı nasıl gerçekleştirilecek? TOKİ arsa satışı için gerekli evraklar neler? TOKİ arsa satışı kimlere yapılacak? TOKİ arsa satışına kimler başvurabilir? İşte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan o açıklama…

TOKİ arsa satışı nasıl olacak?

TOKİ’nin 100 bin alt yapılı konut amaçlı arsa satış bilgilendirmesi şöyle;

TOKİ, kuruluşundan bugüne ilk kez vatandaşımıza elektrik, su, alt yapıları ve planları tamamlanmış inşaat yapmaya hazır arsa sunuyor.

Gelir durumu düşük vatandaşlarımız şehir çeperlerinde kendi evlerini yapma fırsatına kavuşmuş olacak.

7 bölgemizde arsalar piyasa bedellerinin altında fiyatlarla, faizsiz ve uzun vadelerde vatandaşımıza sunulacak. İlk etapta 100 bin konut sunulacak, bu özellikle inşaat ve inşaat malzemesi sektörünü olumlu etkileyecektir.

2028 hedefimiz 250 bin arsa.

ARSALAR NASIL TESLİM EDİLECEK?

Elektrik, su altyapıları tamamlanmış,
İmar planı yapılmış,
İnşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek,

TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,
18 yaşını doldurmuş olmak,
O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
Yoksul ve dar gelirli olmak.
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması
Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.
(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

Arsa tahsis bedelinin 1/10’u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenir.

a- Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur.

b-Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık yada yıllık eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık yada yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır.

3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.

a-Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b-İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecektir. Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacaktır.

Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10’u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

Bu Kanun hükümlerine dayanılarak yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

Arsa tahsisi için yapılan müracaat sayısının tahsis edilecek arsa sayısından fazla olması halinde, arsa sayısı kadar asil ve asil sayısı kadar yedek hak sahipleri noter kurası ile belirlenecektir.

Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve tahsis sahiplerine kısa mesaj yolu ile iletilecektir.

İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (Stabilize yol, su, kanalizasyon ve elektrik) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler daha sonra duyurulacaktır.

TOKİ başvuru bilgilendirme formu yayınlandı!

TOKİ ARSA SATIŞI DETAYLARI VE BAŞVURU İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!