Ümraniye’ye BTK binası! İmar planı onaylandı!

Ümraniye'ye inşa edilecek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ait bina için düğmeye basıldı. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü, BTK Ümraniye binası için hazırlanan imar planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını bildirdi. İşte detaylar...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde inşa edilecek binası için imar planları onaylandı. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, BTK Ümraniye binası için hazırlanan imar planlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını açıkladı.

BTK Ümraniye binasının imar planları askıya çıktı

BTK Ümraniye binası için hazırlanan ve onaylanan planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince bugünden (13 Nisan 2020, Pazartesi) itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.

BTK İstanbul Ümraniye binası nerede?

BTK Ümraniye binası burada inşa edilecek…

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan ve raporlardan derlediği bilgiye göre BTK’nın İstanbul Ümraniye binası; Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu (Cemil Meriç) Mahallesi sınırları içerisinde Cemil Meriç Devlet Ormanı’nın bitişiğinde İmamı Şafi Sokağa cepheli olacak şekilde konumlandırılacak.

BKT İstanbul binası, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B Maddesi kapsamı uyarında Hazine Lehine Orman Sınırı dışına çıkarılan alanlardan biri. Bina alanı BTK’ya ait.

BTK Ümraniye binası için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 4 Şubat 2020 tarihli ve E.29961 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, A. Dudullu (Cemil Meriç) Mahallesi, 851 Ada, 1 Parsel İle Bir Kısım Kadastral Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 04.02.2020 tarihinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nu 9. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesi Hükümleri uyarınca NİP-39172 ve UİP-39173 plan işlem numaraları ile onaylandığı’ bildirildi.

Tesisler arası alt geçit yapılabilir

BTK Ümraniye binasının imar planı değişikliği askıya çıktı…

1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Notları

1- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde resmi kurum alanında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ait binalar yer alacaktır.

2- Resmi kurum alanında KAKS=0.70 olup maksimum TAKS=0.50’dir. YENÇOK=4 kat olup iç yükseklikleri ilçe belediyesince onaylanacak avan projede belirlenecektir.

3- Planlama alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 02.01.2019 tarih ve 22 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır. Onaylı mikrobölgeleme raporu dışında kalan alanlara ilişkin jeolojik jeoteknik etüd raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

4- Parsel bazında zemin etüdü yapılmadan uygulamaya geçilemez.

5- Bu plan kapsamında; Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, EKAT Yönetmeliği vb. yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

6- Kamu alanları terk edilmeden uygulamaya geçilemez.

7- İmar uygulaması sonrası resmi kurum alanında oluşan parseller arasında, toplam inşaat alanını, emsali ve kat adedini geçmemek kaydı ile inşaat alanı transferi yapılabilir.

8- Enerji Nakil Hattı’na ilişkin TEDAŞ’ın görüşü alınmadan uygulamaya geçilemez.

9- TEDAŞ’ın görüşü kapsamında resmi kurum alanları arasında yer altından tesisler arası alt geçit ile geçiş yapılabilir.

BTK ÜMRANİYE BİNASININ İMAR PLANLARI VE RAPORLARINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com