Üsküdar-Çekmeköy metro hattının ATM alanları kiralanıyor

Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında bulunan ATM alanları kiralanacak. Metro İstanbul A.Ş., toplam 96 metrekare alan olmak üzere 16 istasyonda 16 noktada para çekme büfesi (ATM) alanlarında kullanım hakkı verilmesi işini ihaleye çıkardı. İşte detaylar...

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı’nda bulunan para çekme büfesi (ATM) alanlarında kullanım hakkı Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale yoluyla verilecek.

M5 5 Üsküdar – Çekmeköy Metro Hattı üzerinde toplamda 96 metrekare alan olmak üzere 16 istasyonda 16 noktada para çekme büfesi (ATM) alanlarında kullanım hakkı verilmesi işinin ihalesi yapılacak. İhale, 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 10:00’da Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş.’de gerçekleştirilecek. İşte ilan.gov.tr üzerinden yayımlanan o ihale ilanı:

METRO İSTANBUL SAN. ve TİC. A.Ş.’DEN
PARA ÇEKME BÜFESİ (ATM) ALANLARINDA KULLANIM HAKKI VERİLECEKTİR

Şirketimiz tasarrufunda bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen toplamda 96 m2 alan olmak üzere 16 istasyonda 16 noktada para çekme büfesi (ATM) alanlarında kullanım hakkı verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul

c) Cinsi: Para Çekme Büfesi ATM

c) Yüzölçümü: Toplamda 96 m2 olmak üzere 16 istasyonda 16 noktada yer alan alanlar.

d) Yer: M5 Üsküdar – Çekmeköy Metro Hattı

2) Muhammen Bedeli: Bkz. Tablo-1

3) Süresi: 5 Yıl

4) Geçici Teminatı: 151.499,00-TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 18/03/2019 10:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş.

7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş.’den temin edilebilir.Yavuz Selim Mahallesi, Metro Sokak No:3 34220 Esenler/İSTANBUL Tel: 0212 568 99 70 Fax: 0212 568 89 00

9) Şartname Bedeli: 200,00-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

Gerçek Kişiler;

– Nüfus cüzdanı sureti ve İkametgâh belgesi

– Geçici teminat

– Vekâleten katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

– İdari şartname ekindeki form örneğine uygun teklif mektubu

Tüzel Kişiler:

– İmza sirküleri (Noterden

– Açık artırmada teklif verecek kişinin yetkili olduğunu göstermelidir.)

– Geçici teminat

– Vekâleten katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi (Açık artırmada teklif verecek kişinin yetkili olduğunu göstermelidir.)

-İdari şartname ekindeki form örneğine uygun teklif mektubu
11) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

Tablo-1

M5 ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO HATTI

Sınıf İstasyonlar Kroki Yeri Alan (m2) Grup Grup Grup Grup Grup
1 2 3 4 5
A Üsküdar K1 9 1 2 3 4 5
A Altunizade K4 9 1 2 3 4 5
A Çekmeköy K8 9 1 2 3 4 5
A Çarşı K16 9 1 2 3 4 5
Yıllık Muhammen Bedel 442.031,94 TL 442.031,94 TL 442.031,94 TL 442.031,94 TL 442.031,94 TL
Sınıf İstasyonlar Kroki Yeri Alan (m2) Grup Grup Grup Grup Grup
6 7 8 9 10
B Bağlarbaşı K3 9 1 2 3 4 5
B Bulgurlu K6 9 1 2 3 4 5
B Ümraniye K7 9 1 2 3 4 5
B Yamanevler K9 9 1 2 3 4 5
Yıllık Muhammen Bedel 242.977,94TL 242.977,94TL 242.977,94TL 242.977,94TL 242.977,94TL
Sınıf İstasyonlar Kroki Yeri Alan (m2) Grup Grup Grup Grup Grup
11 12 13 14 15
C Çakmak K10 9 1 2 3 4 5
C Dudullu K14 9 1 2 3 4 5
C Necip Fazıl K15 9 1 2 3 4 5
C Ihlamur kuyu K12 9 1 2 3 4 5
Yıllık Muhammen Bedel 162.493,08TL 162.493,08TL 162.493,08TL 162.493,08TL 162.493,08TL
Sınıf İstasyonlar Kroki Yeri Alan (m2) Grup 16 Grup 17 Grup 18 Grup 19 Grup 20
D Fıstıkağacı K2 9 1 2 3 4 5
D Kısıklı K5 9 1 2 3 4 5
D Altınşehir K11 9 1 2 3 4 5
D İmam Hatip K13 9 1 2 3 4 5
Yıllık Muhammen Bedel 162.493,08TL 162.493,08TL 162.493,08TL 162.493,08TL 162.493,08TL


imarpanosu.com