Zeytinlikler kurtuldu… İmara açılmayacak!

Kamuoyunda büyük tartışma yaratan, zeytin, mera ve kıyıların kaderini belirleyecek olan Üretim Reform tasarısının Meclis Sanayi Komisyonu’ndaki 2. gün görüşmelerinde hükümet, zeytinliklerle ilgili bazı maddelerde geri adım attı.

Hükümet verdiği önergeyle 15 ağaca kadar olan alanları zeytinlik saha kabul eden maddeyi tasarıdan çıkardı. İkinci olarak zeytinlik sahada hayvan otlatanlara verilen ve hapis cezasını kaldıran hüküm de değiştirildi. Halen 3 ay olan hapis cezası 6 aya çıkarıldı.

Zeytin ağacı kesenlere verilecek para cezası da 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Zeytincilik koruma kurullarına ticaret borsası ve zeytin ihracatçıları birliği temsilcisi eklendi.

Hükümet, MHP ve CHP’nin ısrarlı itirazları sonrasında kamu yararı şartıyla zeytinlik sahada yatırımın önünü açan 4. maddede değişiklik yaptı. Buna göre zeytinliklere üç kilometre mesafede, kimyasal atık oluşturacak, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacak. Ancak alternatif alan bulunamaması ve kamu yararı kararı alınması halinde Tarım Bakanlığınca konut, konaklama tesis ve turizm tesisi hariç maden dahil her türlü yatırım yapılabilecek.

Zeytinliklerle ilgili düzenleme kanundan çıkarılıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, zeytinlik yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özlü, zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi kanundan çıkaracaklarını açıkladı. Bakan Özlü, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısından çıkaracaklarını bildirdi.

Özlü, tasarının, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşmelerinde, tasarıya ilişkin hassasiyetleri dikkate aldıklarını, bu çerçevede metinde değişiklik yapacaklarını söyledi.

Bakan Özlü, “Madde 2’yi tamamen tasarından çıkarıyoruz, çıkarmayı teklif ediyoruz. Madde 2, zeytinlik sahası tanımlamasıyla ilgilidir. Bir ağaç da olsa iki buçuk ağaç da olsa zeytinlik alanı olarak kabul ediyoruz. Madde 3’te zeytinlik sahalarında cezalar ilgili maddeler vardı. Burada da cezaları artırıyoruz. 3 aya kadar olan ceza süresini 6 aya kadar hapis olarak kuvvetlendiriyoruz. 2 bin olan cezayı da 4 bine çıkarıyoruz.” ifadesini kullandı.

“Zeytinliklerin imara açılmasının önüne geçiyoruz”

Madde 4’te tanımlanan Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kapsamında da değişlik önerdiklerini belirten Özlü, kurula sivil toplum kuruluşlarının daha fazla katılımını sağlayacaklarını söyledi.

Özlü, burada ticaret borsaları, yoksa ticaret ve sanayi odaları ile zeytin ve zeytin yağı ihracatçı birliklerini de bu kurula dahil etmeyi teklif ettiklerini bildirdi.

Tasarının, zeytinlik sahalarının konut olarak kullanımının önünü açabilecek düzenlemelerde içerdiğine ilişkin endişeler bulunduğunu vurgulayan Özlü, tasarıda yapılacak değişiklikle zeytinlik sahalarında konut, konaklama tesisi ve turistik tesisi yapılamayacağı kaydetti.

Özlü, “Cezaları artırıyoruz, kurulun yapısını değiştiriyoruz ve zeytinlik imara açılmasının önüne geçiyoruz. ” ifadesini kullandı.

Hürriyet-Habertürk