artas

970x250

artas 1.alt .320x100 1 2

Ataşehir Esatpaşa 1995 ada imar planı değişikliği askıya çıktı

Ataşehir Esatpaşa 1995 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parsel ve 1996 Ada 1 Parsel ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Detaylar şöyle...

Ataşehir Esatpaşa 1995 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parsel ve 1996 Ada 1 Parsel ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından bugün (11 Ocak 2021, Pazartesi) ilanen askıya çıkarıldı.

Ataşehir Esatpaşa 1995 ada imar planı değişikliği onaylandı

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.12.2020 tarihli ve 277185 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Ataşehir İlçesi, 1995 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 1996 ada 1 parsel ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği; 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca NİP-34769788 ve UİP-34446333 plan işlem numarası ile onaylandı.

Planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince bugünden (11.01.2021 tarihinden) itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) imar  panosunda askıya çıkarıldı.

6 katlı binalar yapılabilecek

Türkiye’nin İmar ve Kentsel Dönüşüm Platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgiye göre; bölgede 1 hektar alanda 400 kişi nüfus yoğunluğuyla 1.50 emsal ile en çok 6 kat yüksekliğinde yapılaşma gerçekleştirilebilecek.

Ataşehir Esatpaşa 1995 ada imar plan notları

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları

1- Plan değişikliği onama sınırı, 1195 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 1996 ada 1 parsel ve bir kısımın kadastral boşluğu kapsamaktadır.

2- Konut alanında yapılaşma koşulları E=1.50 Yençok: 6 kattır.

3- Açıklanmayan hususlarda Meri İmar Planı Hükümleri ve Meri İmar Planı Yönetmeliği ile konuyla ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

4- Mikrobölgeleme projeleri kapsamında yapılan imar planına esas 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritaları ve bu haritalara ait açıklama raporunda belirtilen tüm hususlara uyulacak olup söz konusu raporda belirtilen tüm hususlar dikkate alınarak hazırlanacak olan parsel bazında zemin etüd raporları onaylanmadan inşai faaliyetlere geçilemez.

5- Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesislere Ait Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

6- Karayoluna cepheli parsellerde, Karayolları Genel Müdürlüğü veya ilgili bölge müdürlüğü görüşü alınmadan parsel bazında uygulamaya geçilemez.

7- Planlama alanında yapılacak her türlü yapılaşmada 18.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile 17.07.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına uyulmalıdır.

8- Binaların yangından korunması hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır.

9- 2863 sayılı kanunun Haber Verme Zorunluluğu başlığı altındaki 4. Maddesi’ne uyulacaktır.

Ataşehir Esatpaşa 1995 ada 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notları şöyle…

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Notları

1- Plan değişikliği onama sınırı, 1195 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 1996 ada 1 parsel ve bir kısımn kadastral boşluğu kapsamaktadır.

2- S1 rumuzuna sahip olan mevcut konut alanı yoğunluk değeri 400 Kİ/HA’dır.

3- Mikrobölgeleme projeleri kapsamında yapılan imar planına esas 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritaları ve bu haritalara ait açıklama raporunda belirtilen tüm hususlara uyulacak olup söz konusu raporda belirtilen tüm hususlar dikkate alınarak hazırlanacak olan parsel bazında zemin etüd raporları onaylanmadan inşai faaliyetlere geçilemez.

4- Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesislere Ait Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

5- Karayoluna cepheli parsellerde, Karayolları Genel Müdürlüğü veya ilgili bölge müdürlüğü görüşü alınmadan parsel bazında uygulamaya geçilemez.

6- Planlama alanında yapılacak her türlü yapılaşmada 18.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile 17.07.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına uyulmalıdır.

7- Binaların yangından korunması hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır.

8- 2863 sayılı kanunun Haber Verme Zorunluluğu başlığı altındaki 4. Maddesi’ne uyulacaktır.

9- Açıklanmayan hususlarda meri imar planı hükümleri ve meri imar planı yönetmeliği ile konuyla ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

Ataşehir Esatpaşa 1995 Ada 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı notları da böyle…
Askı Tutanağı, Planlar ve Plan Raporunu bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın!

imarpanosu.com