Bayrampaşa turizm plan notu iptal edildi

Bayrampaşa Turizm, Özel Sağlık, Özel Eğitim ve Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanları Plan Notu iptal edildi. Plan değişikliği ilanen askıya çıkarıldı.

Bayrampaşa Turizm, Özel Sağlık, Özel Eğitim ve Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanları Plan Notu iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, plan değişikliğini bugün ilanen askıya çıkardı. Detaylar şöyle…

Bayrampaşa İlçesi, Revizyon Nazım İmar Planı’nda Turizm, Özel Sağlık, Özel Eğitim ve Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanları Plan Notu iptaline ilişkin 1/5000 ölçekli 24.06.2022 tasdik tarihli plan tadilatı, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından bugün (13 Ocak 2023, Cuma) ilanen askıya çıkarıldı. Plan değişikliği, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü askıdan indirilecek.

Bayrampaşa Turizm, Özel Sağlık, Özel Eğitim ve Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanları Plan Notu neden iptal? 

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com tarafından derlenen bilgiye göre plan notu gerekçesinde şu açıklama yapıldı:

“Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/05/2015 tarihli ve 849 sayılı Kararı Meclis Kararı’nın iptali talebiyle açılmış olan davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin 2016/350 E, 2016/193 K. sayılı ve 31.01.2019 tarihli Kararı ile “dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2015 tarih ve 948 sayılı kararın iptaline” karar verildiğinden yazımız ekindeki listede yer alan ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/05/2015 tarihli ve 849 sayılı Kararı ile doğrudan bağlantılı olan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2016 tarihli ve 878 sayılı Kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/03/2017 tarihli ve 442 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2018 tarihli ve 303 sayılı Kararları gereği söz konusu plan notunun ilave edildiği planlar ile aynı plan notunun bulunduğu muhtelif zamanlarda onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarındaki plan notunun kaldırılması ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2018 tarihli ve 735 sayılı Kararı’nın gereğinin yukarıda açıklanan nedenlerle yerine getirilememesi nedeniyle iptal edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.”

Yenibosna Kocasinan Turizm Tesis Alanı plan notu iptal edildi

Bahçelievler 222 ada 28 parsel imar planı değişikliği askıya çıktı

BAYRAMPAŞA REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com