Gaziosmanpaşa turizm alanına iptal geldi

Gaziosmanpaşa turizm alanı plan notları iptal edildi. Gaziosmanpaşa Turizm, Özel Sağlık, Özel Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanları Plan Notu iptaline ilişkin plan tadilatı bugün ilanen askıya çıkarıldı. Detaylar şöyle...

Gaziosmanpaşa Turizm, Özel Sağlık, Özel Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanları Plan Notu iptaline ilişkin plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün ilanen askıya çıkarıldı. Detaylar şöyle…

İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez, Tem Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı’nda Turizm, Özel Sağlık, Özel Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanları Plan Notu iptaline ilişkin 1/5000 ölçekli ve 96632 dosya numaralı, 24.06.2022 tasdik tarihli plan tadilatı, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından bugün (13 Ocak 2023, Cuma) ilanen askıya çıkarıldı. Plan tadilatı, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü askıdan indirilecek.

Gaziosmanpaşa turizm alanı plan tadilatı

Gaziosmanpaşa plan tadilatında bu notlar yer aldı…

Gaziosmanpaşa Turizm, Özel Sağlık, Özel Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanları Plan Notu neden iptal edildi?

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un derlediği bilgilere göre iptalin gerekçesi şu cümlelerle açıklandı:

“Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/05/2015 tarihli ve 849 sayılı Kararı Meclis Kararı’nın iptali talebiyle açılmış olan davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin 2016/350 E, 2016/193 K. sayılı ve 31.01.2019 tarihli Kararı ile “dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2015 tarih ve 948 sayılı kararın iptaline” karar verildiğinden yazımız ekindeki listede yer alan ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/05/2015 tarihli ve 849 sayılı Kararı ile doğrudan bağlantılı olan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2016 tarihli ve 878 sayılı Kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/03/2017 tarihli ve 442 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2018 tarihli ve 303 sayılı Kararları gereği söz konusu plan notunun ilave edildiği planlar ile aynı plan notunun bulunduğu muhtelif zamanlarda onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarındaki plan notunun kaldırılması ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2018 tarihli ve 735 sayılı Kararı’nın gereğinin yukarıda açıklanan nedenlerle yerine getirilememesi nedeniyle iptal edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.”

Bu nedenle 15.05.2015 tarihinde onaylanan 15.05.2015 t.t.li Merkez Tem Güneyi RNİP’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği iptal edilmiştir.

Bahçelievler 222 ada 28 parsel imar planı değişikliği askıya çıktı

Yenibosna Kocasinan Turizm Tesis Alanı plan notu iptal edildi

Bayrampaşa turizm plan notu iptal edildi

GAZİOSMANPAŞA TEM GÜNEYİ REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!