Depremzedeye kredi desteği!

Depremzedeye kredi desteği geliyor... 6 Şubat depremleri sonucu orta ve ağır hasarlı binaların yenilenmesi için hibe ve yapım kredisi verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Detaylar şöyle...

Depremzedeye kredi desteği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre depremzedeye konut için 750 bin TL, iş yeri için 400 bin TL’ye ve ahırı bulunan konut için 1 milyon TL’ye kadar kredi verilebilecek. Ancak hibe ve krediler o hesaplara yatacak… Bilinmesi gereken detaylar şöyle…

7452 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeni Yapıların Bulunduğu Parsellerin Maliki Olan Gerçek veya Tüzel Kişilere Hibe ve Yapım Kredisi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7700) bugün (6 Ekim 2023, Cuma) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Depremzedeye kredi desteği kaç TL’ye kadar verilecek?

Karar ile kendi konut, işyeri ve ahırı bulunan konutunu yaptırmak isteyen depremzedeye kredi verilecek. Peki kredi ve hibe alım ve kullanım şartları neler? Detaylar şöyle…

Konut kredisi sadece konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL ve işyeri için 400 bin TL‘ye kadar kredi verilebilecek.

Depremzedeye kredi desteği vade, faiz ve ödeme detayları!

Krediler iki yıl ödemesiz olmak üzere toplam azami 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kullandırılacak.

Hak sahipleri en fazla 3 bağımsız bölüm için kredi kullanabilecek.

Bir hak sahibine sadece bir konut ve bir işyeri için hibe verilebilecek.

Depremzedeye kredi desteği nakdi ve ayni ödeme koşulları

Hibe yardımı Bakanlıkça, nakdi olarak konut için 750 bin TL, işyeri için 400 bin TL olarak ve yapılacak inşaatın büyüklüğü, niteliği gibi hususlar gözetilerek ayni olarak inşaat malzemesi verilmek suretiyle yapılır.

Depremzedeye kredi desteği içinde hibe var mı?

İnşaat yapımı için verilecek nakdi ve ayni hibe haricinde, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu ve/veya harita hazırlanması ile yapıma yönelik benzeri işler için hak sahiplerine bağımsız bölüm başına 40 bin TL nakit hibe verilecek.

Depremzedeye kredi desteği için nasıl başvurulacak?

Hibe başvuruları hak sahiplerince yapım ruhsatının alındığı tarihten en geç bir yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi il müdürlüklerine de yapılabilir.

Başvurular, il müdürlüklerince hak sahipliği şartları ve talep edilen hibe türü ve miktarı bakımından incelenir ve uygun görülen başvurular onaylanır.

Depremzedeye kredi desteği nasıl ödenecek?

(İkinci fıkra uyarınca) Nakit olarak verilecek hibenin yüzde 10’u ile üçüncü fıkra uyarınca verilecek hibe miktarının tamamı peşin,

geri kalanı ise 4708 sayılı Kanuna tabi olan yapılarda yapı denetim sistemindeki inşaat ilerleme seviyesi, diğer yapılarda ilgili idarelerce yerinde yapılacak inceleme esas alınarak; subasman seviyesinde, taşıyıcı sistemin bitiminde ve inşaat bitiminde olmak üzere Bakanlıkça üç eşit taksitle,

Yapıdaki hak sahipleri adına hak sahiplerinin anlaştığı müteahhidin Bankada açılan vadesiz hesabına ödenmek üzere il müdürlüklerine gönderilir.

DEPREMZEDEYE KREDİ DESTEĞİ KARARINI RESMİ GAZETE’DE GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!

imarpanosu.com