Güngören Millet Bahçesi için düğmeye basıldı

Güngören Millet Bahçesi projesi için yapılan imar planı değişikliği, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde ilanen askıya çıktı. Peki Güngören Millet Bahçesi nasıl olacak? Cevap plan notlarında ve açıklamalarda...

Güngören Millet Bahçesi nerede? Güngören Millet Bahçesi nereye yapılacak? Güngören Millet Bahçesi projesinde neler var? Güngören Millet Bahçesi içinde neler yer alacak? Güngören Millet Bahçesi projesinde Millet Kıraathanesi var mı? Güngören Millet Bahçesi içinde katlı otopark var mı? Güngören Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte cevaplar…

Güngören Millet Bahçesi projesi için düğmeye basıldı

Güngören Millet Bahçesi projesi için hazırlanan imar planı değişiklikleri dün (6 Nisan 2020, Pazartesi) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı. Güngören Millet Bahçesi imar planı değişiklikleri bir aylık (30 günlük) askı sürecinin ardından uygulamaya geçilecek.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Güngören Millet Bahçesi projesinin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin NİP-34935806 ve UİP-34376399 plan işlem numaraları ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 25 Mart 2020 tarihine onaylandığı bildirildi.

Güngören Millet Bahçesi nerede yapılacak?

Güngören Millet Bahçesi, 34 bin 60 metrekare alana sahip olacak. Millet Bahçesi ile Güngören’deki aktif yeşil alan miktarı yüzde 10, kişi başına düşen donatı alanı yüzde 6, kapalı otopark kapasitesi ise yüzde 18 oranında artacak…

Güngören Millet Bahçesi projesi, ‘Güngören ilçesi, 10158 parsel ile 195 ada 8 parselin tamamı ve 544 ada 8 parselin bir kısmı ile bahse konu parsellerin komşuluğundaki bir kısım tescil dışı alan’da yapılacak.

Güngören Millet Bahçesi nasıl olacak?

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com‘un plan notlarından derlediği bilgiye göre; Güngören Millet Bahçesi projesi, bahçe ve kent içi ulaşım yollarından oluşacak. Güngören Millet Bahçesi projesi içinde peyzaj düzenlemesi, dinlenme ve eğlenme alanları; içinde sergi ve balo salonu, kütüphane ve çay ocağı bulunan Millet Kıraathanesi, ibadethane, sanat atölyeleri, çocuk oyun alanları, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları (tenis, basketbol, voleybol vb.) tematik bahçeler, meydanlar, toplanma alanları, çeşmeler, açık hava sinema, etkinlik çayırı ve gösteri alanları yer alacak.

Güngören Millet Bahçesi içinde zemin üstü ve zemin altında yer alan yapı, tesis veya açık alanlar olağanüstü durumlarda afet toplanma ve geçici barınma bölgesi olarak da kullanılabilecek.

Ortasından şehir için ulaşım yolu geçecek olan Güngören Millet Bahçesi’nin iki yeşil alan bölgesi, yaya köprüsü ile birbirine bağlanabilir. Plan notları ve detaylar şöyle:0

Güngören Millet Bahçesi Projesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları

1- Plan onama sınırı Güngören İlçesi, 10158 parsel ile 195 ada 8 parselin tamamı ve 544 ada 8 parselin bir kısmı ile bahse konu parsellerin komşuluğundaki bir kısım tescil dışı alanı kapsamaktadır.

2- Plan onama sınırı içerisindeki alan Millet Bahçesi ve yol alanıdır.

3- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmadan uygulama yapılamaz.

4- Açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliği ile diğer ilgili meri mevzuat hükümleri geçerlidir.

Güngören İlçesi Millet Bahçesi Projesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Plan Notları

1- Plan onama sınırı Güngören İlçesi, 10158 parsel ile 195 ada 8 parselin tamamı ve 544 ada 8 parselin bir kısmı ile bahse konu parsellerin komşuluğundaki bir kısım tescil dışı alanı kapsamaktadır.

2- Onama sınırı içerisinde kalan alan Millet Bahçesi ile kent içi ulaşım yollarından oluşmakta olup Millet Bahçesi; yapısal ve bitkisel unsurların bulunduğu ve bölgenin coğrafyasına özgü değerleri kapsayan ve gelecekte şehirlerin kültürel peyzaj kimliği ile markasını temsil edecek özgünlükte dinlenme ve eğlenme alanlarının bulunduğu estetik ve ekolojik olarak değeri yüksek, açık, yeşil alanlardır. Millet Bahçesi’nde sergi/balo salonu, kütüphane, çay ocağı vb. kullanımlarını içeren Millet Kıraathanesi ile ibadethane, sanat atölyeleri, çocuk oyun alanları, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları (tenis, basketbol, voleybol vb.) tematik bahçeler, meydanlar, toplanma alanları, çeşmeler, açık hava sinema, etkinlik çayırı ve gösteri alanları yer alabilir.

3- Millet Bahçesi’nde Emsal:0.15, Yençok=2kat olup ilgili idaresince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

4- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kazı, dolgu ve tesviye yapılabilir. Düzenlenmiş zemin tabii zemin olarak kabul edilecektir.

5- Tamamen zemin kotu altında kalmak ve açığa çıkmamak koşulu ile kamuya hizmet üzere emsal harici zemin altı katlı otopark yapılabilir.

6- Millet Bahçesi, zemin üstü ve zemin altında yer alan yapı, tesis veya açık alanlar olağanüstü durumlarda afet toplanma ve geçici barınma bölgesi olarak da kullanılabilir.

7- Çinçindere Caddesi’nin doğusu ve batısında konumlanan Millet Bahçesi fonksiyonlarının yaya sirkülasyonunun sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla doğal zemin kotu üzerindeki arazi topografyasından yararlanılarak gerekli önlemlerin alınması kaydı ile yaya köprüsü ile birbirine bağlanabilir.

8- İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2020 tarih ve E.2020017857 sayılı yazısı ile İGDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 10.03.2020 tarih ve E.5220 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.

9- Uygulama aşamasında zemin etüt raporları hazırlanacak ve belirtilen hususlara uyulacaktır.

10- İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve belirtilen hususlara uyulacaktır.

11- Açıklanmayan hususlarda meri bölge planı, meri imar yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Güngören Millet Bahçesi projesi imar planı notları için aşağıda belirtilen linke tıklayın…
GÜNGÖREN MİLLET BAHÇESİ İMAR PLANI VE ASKI TUTANAKLARINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com