Ortaköy’deki o alanın imar planı değişikliği durduruldu!

Beşiktaş Ortaköy'deki parsellerin imar planı askı ilan süreci sonlandırıldı. Peki neden? Beşiktaş Ortaköy'de imar planı değişikliği askı sürecindeyken durdurulan bölgenin özelliği ne? İşte detaylar...

Emre KULCANAY imarpanosu.com ÖZEL HABER

Beşiktaş Ortaköy 1681 Ada, 109-179 Nolu Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, askı sürecindeyken sonlandırıldı. Peki neden? İşte detaylar…

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 1681 Ada, 109-179 Nolu Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin askı sürecindeyken durdurularak değişikliğin askıdan indirildiğini açıkladı.

Ortaköy’deki bölgenin imar planı değişikliği neden durduruldu?

İl Müdürlüğü, Beşiktaş Ortaköy’deki o parsellerin imar planı değişikliğinin askı sürecindeyken sona erdirilmesinin nedenini, “alanda bulunan fiziksel durum, planlama dinamikleri ve diğer çevre koşulları kapsamında yeniden değerlendirilmesi” gerekliliğinden doğduğunu bildirdi.

Bölgenin özelliği ne? 

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un Beşiktaş Belediyesi imar planı notlarından derlediği bilgiye göre; Beşiktaş Ortaköy 1681 Ada, 109 parsel, Beşiktaş İlçesi Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi İmar Planı içinde yer alıyor. Parsel, 26.11.1959 Tasdik Tarihli Mevzi İmar Planında kalmakta. Örneğin; haber görselinde yer alan parsel görüntüsü 10.12.1993 T.T.li Boğaziçi Planına ait.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bakanlığımızın 06.04.2020 tarihli ve 83041 yazısı ile; evvelce 13.03.2020 tarihli ve E.68230 sayılı yazısı ile dağıtımı yapılan, İl Müdürlüğümüzce 17.03.2020 tarihinde askıya çıkarılan 13.03.2020 tasdik tarihli İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 1681 Ada, 109-179 Nolu Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, alanda bulunan fiziksel durum, planlama dinamikleri ve diğer çevre koşulları kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiği değerlendirildiği bildirilerek ilan sürecinin durdurulması gerektiği ifade edilmiş olup Bakanlığımızın 06.04.2020 tarihli ve 83041 yazısı gereği bahse konu planın ilan süreci durdurularak askıdan indirilmiştir.”

imarpanosu.com