Özelleştirme’den İstanbul’da dev arsa satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, muhammen bedelleri toplamı 18 milyon 290 bin TL olan konut ve arsaları satışa çıkardı. Özelleştirme satışında aslan payını İstanbul Tuzla, Kartal ve Bakırköy arsaları oluştururken, Ankara ve Antalya’daki arsalar da dikkat çekiyor. İşte satışa çıkarılan arsalar ve ihale tarihi…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsamında bulunan arsa ve muhtelif taşınmazları satışa çıkardı. Özelleştirme’nin arsa satışında en büyük pay İstanbul’da.

Özelleştirme tarafından satışa çıkarılan arsalar içinde İstanbul’da bulunan gayrimenkullerin toplamı 17 milyon 20 bin TL’yi buluyor. İstanbul’da özelleştirilecek arsalar içinde Tuzla Aydınlı arsaları toplam 14 milyon TL, Kartal Soğanlık arsaları 1 milyon TL ve Bakırköy Kartaltepe’deki arsa 2 milyon TL’den satışa çıkarılırken, Büyükçekmece Halkalı’daki iki mesken de 10’ar bin TL’den toplam 20 bin TL’ye satışa çıkarıldı.

Özelleştirme ihalesinde Ankara Gölbaşı’ndaki 24 arsa 10 bin TL ve 1 arsa 30 bin TL’den olmak üzere toplam 270 bin TL’den satışa çıktı. Antalya Aksu’daki arsa ise 1 milyon TL’den satılacak.

İstanbul, Ankara ve Antalya’daki özelleştirme ihalesi için 11 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine teslim edilmesi gerekiyor.

İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanı….

MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

ozellestirmeilan111

1 – İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 – Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 – İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 – İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 – İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

– T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

– T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

6 – İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 – İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 – İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

9 – Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54
İnternet Adresi: www.oib.gov.tr                                                                6580/1-1

imarpanosu.com