Yeni Fikirtepe imar planlarıyla ilan edildi: Rezerv Yapı Alanı!

Yeni Fikirtepe imar planları İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Fikirtepe, riskli alan imar planından rezerv yapı imar planına geçiş yaptı...

Emre KULCANAY   ÖZEL HABER imarpanosu.com

Yeni Fikirtepe imar planları, İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından dün ilanen askıya çıkarıldı. Fikirtepe, Riskli Alan olmaktan çıktı ve Rezerv Yapı Alanı oldu.

Planın adı Fikirtepe Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı olarak değişti. İşte fotogaleri ile imar planları ve detaylar…

Yeni Fikirtepe imar planları askıda

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Fikirtepe Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, dün (26 Ocak 2023, Perşembe) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 24.01.2023 tarih ve 5607808 sayılı yazısı ile İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Rezerv Yapı Alanı ve Çevresine İlişkin NİP-341003230 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-341003231 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’nin 97 ile 102. maddeleri, 6306 sayılı Kanunun 6. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinde Bakanlık tarafından onaylandığı bildirildi.

Yeni Fikirtepe imar planları, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 26.01.2023 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü panosunda ilanen askıya çıkarıldı.

Yeni Fikirtepe’de yeni tanım: Rezerv Yapı Alanı

Fikirtepe’nin ‘riskli alan’ özelliği, Mahkeme’nin şu gerekçesiyle iptal edildi:

“Konu alanının riskli alan olarak ilan edilmesine ilişkin 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın kesinleşmiş yargı kararıyla hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesi, bunun dışında imar planlarının onaylandığı 25.02.2021 tarihi itibariyle alınmış bir riskli alan ya da rezerv yapı alanı kararının da bulunmaması…”

Yeni Fikirtepe 3 milyar 894 milyon TL getirdi

Yeni Fikirtepe imar planında resmen kağıda döküldü

Fikirtepe Rezerv Yapı İmar Planı ise yapılan bu düzenlemeyle böyle doğdu:

“12.07.2021 tarihinde söz konusu alan “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilmiştir. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde bulunmaktadır. Bu kapsamda 6306 sayılını Kanun ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda imar planları hazırlanmıştır.”

Rezerv Yapı Alanı nedir?

Yeni Fikirtepe yapı adalarının emsal inşaat alanları

Yeni Fikirtepe yapı adalarının emsal inşaat alanları ile üretilecek toplam bağımsız bölüm adetleri şöyle…

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un Yeni Fikirtepe imar planlarından derlediği bilgilere göre yapı adalarında emsal inşaat metrekareleri ile yapı adalarında inşa edilecek konut ve ticari ünite adetleri şöyle:

ADA NO  EMSAL İNŞAAT ALANI       

1. Ada 24 bin 936 metrekare

2. Ada 60 bin 37 metrekare
457 konut ve 21 ticari üniteden oluşacak 2’inci adada toplam 478 bağımsız bölüm bulunacak.

3. Ada 184 bin 301 metrekare
1814 konut ve 19 ticari ünite olmak üzere toplam 1833 toplam bağımsız bölüm inşa edilecek 3’üncü Ada üzerinde…

4. Ada 33 bin 98 metrekare
4’üncü Ada’da 194 konut ve 9 ticari ünite olmak üzere toplam 203 bağımsız bölüm hayata geçirilecek.

5. Ada 53 bin 185 metrekare
5’inci Ada üzerinde 588 konut ve 10 ticari ünite olmak üzere toplam 598 bağımsız bölüm üretilecek.

6. Ada 72 bin 324 metrekare
677 konut ve 19 ticari ünite olmak üzere toplam 696 bağımsız bölüm inşa edilecek 6. yapı adasında.

7. Ada  23 bin 595 metrekare
7’inci Ada’da 136’sı konut 5’i ticari ünite olmak üzere 141 toplam bağımsız bölüm inşa edilecek.

8. Ada 74 bin 38 metrekare
Fikirtepe 8’inci Ada’da 686’sı konut ve 23’ü ticari ünite olmak üzere 709 toplam bağımsız bölüm hayata geçirilecek.

9. Ada 60 bin 996 metrekare
9’uncu Ada’da 548’i konut ve 19’u ticari ünite olmak üzere toplam 567 bağımsız bölüm inşa edilecek.

10. Ada 27 bin 814 metrekare
282 konut ve 7 ticari ünite olmak üzere 289 toplam bağımsız bölüm hayata geçirilecek 10’uncu Ada üzerinde.

11. Ada 134 bin 541 metrekare
1296 konut ve 22 ticari ünite olmak üzere toplam 1318 bağımsız bölüm burada, 11. Ada’da inşa edilecek.

12. Ada 103 bin 148 metrekare
12. Ada üzerinde 855 konut ve 20 ticari üniteyle 875 bağımsız bölüm hayata geçirilecek.

13. Ada  108 bin 583 metrekare
13. Ada üzerinde 1160 konut ve 17 ticari ünite olmak üzere 1177 toplam bağımsız bölüm inşa ediliyor.

14. Ada 24 bin 59 metrekare
14. Ada’da 252 konut ve 2 ticari üniteyle toplam 254 toplam bağımsız bölüm inşa edilecek.

15. Ada 25 bin 139 metrekare
15’inci Ada’da 262 konut ve 2 ticari ünite olmak üzere toplam 264 bağımsız bölüm üretilecek.

16. Ada 71 bin 637 metrekare
Yeni Fikirtepe 16. Ada üzerinde 760 konut ve 12 ticari ünite ile toplam 772 bağımsız bölüm inşa edilecek.

17. Ada 124 bin 769 metrekare
17. Ada’da 1097 konut ve 30 ticari ünite ile toplam 1127 bağımsız bölüm hayata geçirilecek.

18. Ada 31 bin 471 metrekare
18’inci Ada’da 15 ticari ünite ve 503 ofis ile 518 bağımsız bölümden oluşan proje inşa edilecek.

Yeni Fikirtepe yapı adalarında emsal inşaat alanları tabloda…

Yeni Fikirtepe 1/5000 Nazım İmar Planı Notları

Yeni Fikirtepe imar planları içinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Notu şöyle…

Yeni Fikirtepe 1/1000 Uygulama İmar Planı Notları

Yeni Fikirtepe imar planları içinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları böyle:

Yeni Fikirtepe imar planları 1/1000 Uygulama İmar Planı FOTOGALERİ

Yeni Fikirtepe imar planları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nı fotogaleride incelemek için tıklayın/ dokunun…

Askı Tutanağı, Plan ve Raporları indirmek için buraya tıklayın!

imarpanosu.com